سـعیــــــد طـاوســــــــی
مـدرس و پژوهشــــــــگر تــاریــخ اســـــلام
کربلا
۰۴ فروردین ۱۳۹۴
16962
سخنی در باب منبع شناسی واقعه عاشورا
Notice: Undefined variable: src_attribute in /home/saeedtavoo/domains/saeedtavoosi.ir/public_html/shamse/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement-js-wp.php on line 428 Notice: Undefined variable: width_attribute in /home/saeedtavoo/domains/saeedtavoosi.ir/public_html/shamse/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement-js-wp.php on line 428 Notice: Undefined variable: height_attribute in /home/saeedtavoo/domains/saeedtavoosi.ir/public_html/shamse/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement-js-wp.php on line 428 Notice: Undefined variable: poster_attribute in /home/saeedtavoo/domains/saeedtavoosi.ir/public_html/shamse/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement-js-wp.php on line 428 Notice: Undefined variable: autoplay_attribute in /home/saeedtavoo/domains/saeedtavoosi.ir/public_html/shamse/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement-js-wp.php on line 428 Notice: Undefined variable: mp4_source in /home/saeedtavoo/domains/saeedtavoosi.ir/public_html/shamse/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement-js-wp.php on line 429 Notice: Undefined variable: mp3_source in /home/saeedtavoo/domains/saeedtavoosi.ir/public_html/shamse/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement-js-wp.php on line 430 Notice: Undefined variable: webm_source in /home/saeedtavoo/domains/saeedtavoosi.ir/public_html/shamse/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement-js-wp.php on line 431 Notice: Undefined variable: flv_source in /home/saeedtavoo/domains/saeedtavoosi.ir/public_html/shamse/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement-js-wp.php on line 432 Notice: Undefined variable: wmv_source in /home/saeedtavoo/domains/saeedtavoosi.ir/public_html/shamse/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement-js-wp.php on line 433 Notice: Undefined variable: ogg_source in /home/saeedtavoo/domains/saeedtavoosi.ir/public_html/shamse/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement-js-wp.php on line 434 Notice: Undefined variable: captions_source in /home/saeedtavoo/domains/saeedtavoosi.ir/public_html/shamse/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement-js-wp.php on line 435 Notice: Undefined variable: flash_src in /home/saeedtavoo/domains/saeedtavoosi.ir/public_html/shamse/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement-js-wp.php on line 438 Notice: Undefined variable: loop_option in /home/saeedtavoo/domains/saeedtavoosi.ir/public_html/shamse/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement-js-wp.php on line 445 Notice: Undefined variable: mediahtml in /home/saeedtavoo/domains/saeedtavoosi.ir/public_html/shamse/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement-js-wp.php on line 452

 

نظرات
ارسال نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو
Text widget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat…